Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:
1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan vijfendertig jaar, en
2. De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

De wetgever heeft gekozen voor het gebruik van een objectief criterium, de leeftijd van de koper, om te bepalen of een natuurlijk persoon gebruik kan maken van de vrijstelling. Het is niet van belang of de verkrijger eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen ook jonge doorstromers die reeds een woning in bezit hebben of hebben gehad in aanmerking voor deze regeling. Indien sprake is van meerdere verkrijgers moet voor elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de vrijstelling.

In de praktijk komt het er op neer dat een koper die aan de voorgaande vereisten voldoet en gebruik wenst te maken van de vrijstelling voorafgaand aan de eigendomsoverdracht bij de notaris schriftelijk dient te verklaren dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Niet alleen voor starters

De regeling wordt overal beschreven als een startersvrijstelling. Op de woningmarkt is een starter iemand die voor het eerst een woning koopt. Dan zou je denken dat bij deze regeling ook alleen mensen die voor het eerst een woning kopen in aanmerking komen. Dat is niet zo: ook mensen die al een koopwoning hebben en een andere woning kopen, komen in aanmerking. Als maar voldaan wordt aan de bovenbeschreven criteria.

Vrijstelling geldt per persoon

Belangrijk om te weten is dat de vrijstelling per persoon van toepassing is. Indien twee mensen een woning kopen, moeten ze allebei aan de criteria voldoen om voor het gehele bedrag ook de vrijstelling te kunnen krijgen. Is 1 van de personen ouder dan 35 jaar, dan geldt voor die persoon gewoon de 2% overdrachtsbelasting. In de praktijk is dan het volgende van toepassing:

  • Man 37 jaar;
  • Vrouw 33 jaar;
  • Beiden kopen voor het eerst een woning (50% eigenaar per persoon) welke ze als hoofdverblijf zullen gaan gebruiken;
  • Ze hebben nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling;
  • Koopprijs eerste woning 200.000;
  • Te betalen overdrachtsbelasting is nu 2.000 euro;

Voorbeeld: De vrouw is 33 jaar en hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen. De man valt niet onder de vrijstelling dus zal 2% overdrachtsbelasting moeten afdragen. Hij zal dan totaal 2.000 euro (2% van 100.000 euro) overdrachtsbelasting moeten betalen.

Overige huizenkopers

De overige huizenkopers die niet onder de vrijstelling vallen, gaan in principe gewoon 2% overdrachtsbelasting betalen. Alleen voor woningen die niet voor eigen gebruik worden gekocht, gaat juist een veel hoger belastingtarief gelden van 8%. U moet dan denken aan beleggingspanden, bedrijfspanden, garageboxen en vakantiehuisjes. Ook als vader en moeder een appartement kopen voor hun dochter, moet er dus 8% overdrachtsbelasting afgedragen worden.

Bron: NVM

Deel dit bericht