Hoe verloopt het proces van het inschrijven van een akte bij het Kadaster?

Van akte tot registratie, In 7 stappen: aanbieden, inschrijven en verwerken akte

Hoe verloopt het proces van het inschrijven van een akte bij het Kadaster? Welke stappen worden doorlopen bij het (automatisch) aanbieden, inschrijven en verwerken van een akte? In de video hieronder ziet u welke stappen dat zijn. Ook laat het Kadaster zien met welke partijen ze  samenwerken.

In de vragen en antwoorden hieronder vindt u nog meer informatie:

Vraag en antwoord:

1) Wat is het voordeel van inschrijving van de koopovereenkomst door de notaris bij het Kadaster (voordat de leveringsakte wordt ondertekend)?
Na inschrijving van de koopovereenkomst bij het Kadaster zijn de kopers 6 maanden beschermd tegen bijvoorbeeld verkoop van de woning aan een hogere bieder, een beslag of faillissement van de verkoper. 

2) Wat wordt er bedoeld met een 1e recherche van een notaris?
Een 1e recherche wordt ook 1e inzage genoemd. Dit houdt in dat de notaris de huidige situatie in het dossier onderzoekt. De notaris raadpleegt via Mijn Kadaster de Basisregistratie Kadaster en vraagt de producten Eigendomsinformatie en Hypotheekinformatie op. Vaak gaat dat automatisch via software van notaris en KIK-inzage. 

3) Wat betekent KIK een wat houdt dat in?
KIK staat voor Ketenintegratie Inschrijving Kadaster. De gegevens worden via KIK automatisch overgenomen in de door de notaris op te stellen akte. Typefouten worden hiermee zo veel mogelijk voorkomen.

4) Hoe werkt de aanbieding van de akte door de notaris bij het Kadaster?
Via een webservice biedt de notaris de akte digitaal aan bij het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Web-ELAN. Bij ontvangst kent het Kadaster een deel en nummer toe aan de akte en stuurt een Bewijs van Ontvangst (BVO) naar de notaris. 

5) Wat gebeurt er al een akte niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten? 
Als de akte niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten, dan ontvangt de notaris een Attendering op Niet Inschrijving (ANI). De akte wordt niet ingeschreven in de openbare registers. Daarna kan de notaris de akte intrekken. Het kan zijn dat tijdens de verwerking blijkt dat er een mogelijke fout of onjuistheid in de akte staat met betrekking tot de registratievereisten, bijvoorbeeld als de burgerlijke staat van één van de betrokken personen ontbreekt. De notaris ontvangt een Verzoek tot Verbetering (VTV). De akte van verbetering kan kosteloos worden ingeschreven als de notaris dit binnen twee werkdagen aanbiedt.

6) Wat wordt bedoeld met narecherche van een notaris?
De narecherche wordt ook wel de 3e inzage genoemd. Dit is laatste controle die een notaris moet uitvoeren na ontvangst van het Bewijs van Inschrijving. Er wordt door de notaris via Mijn Kadaster of KIK-inzage gecontroleerd of er geen andere stukken (zoals een koop, levering, beslag of hypotheek) zijn ingeschreven die de transactie in de weg staan. Klopt alles? Dan kunnen de gelden uitbetaald worden aan de betrokken partijen.

7) Wat gebeurt er nadat de notaris een Bewijs van Inschrijving voor een akte heeft ontvangen?
Het deel en nummer van de akte wordt bekend gemaakt in de Basisregistratie Kadaster (BRK). KIK-akten worden automatisch beoordeeld op basis van het meegestuurde XML-bestand. Dit bestandsformaat bevat de informatie uit de KIK-akte waarmee deze volledig geautomatiseerd ingeschreven kan worden in de openbare registers.

8) Waar vindt u de stand van zaken van de BRK?
In Kadaster-on-line kunt u de stand van zaken van de actualiteit en de bijwerking van de BRK bekijken. U kunt dit bekijken door in te loggen via Mijn Kadaster. 

9) Wat gebeurt er als een KIK-akte niet door het automatische proces komt?
Als een KIK-akte niet door het automatische proces komt, dan valt deze uit. Een juridisch medewerker van het Kadaster verwerkt de KIK-akte alsnog handmatig. Hierdoor vervalt het recht op het lagere KIK-inschrijvingstarief. 

Deel dit bericht