Hemelwaterafvoer – Wateroverlast Laren

De wateroverlast op het Koloniepad, dat deels in Laren en deels op Blaricums grondgebied ligt, kan niet door Laren alleen wordt opgelost. Daarom is Blaricum om hulp gevraagd. Die lijkt bereid die helpende hand te willen bieden en tast daarvoor diep in de buidel. De gemeenteraad is gevraagd 60.000 euro voor de klus uit te trekken. Het water dient op eigen terrein opgevangen te worden. Voor 2023 zal de Gemeente Laren het hemelwater afgekoppeld moeten hebben van het riool.
 

Straten blank

Laren is al geruime tijd bezig met een offensief tegen de wateroverlast in het dorp. Bij heftige regenval staan de straten in delen van het dorp blank en lopen kelders onder water. De gemeente probeert dat tij te keren met het project Laren Regenklaar. Op diverse plekken in het dorp worden bezinkbassins aangebracht en de inwoners worden gevraagd het hemelwater dat in hun tuinen valt zelf op de vangen in plaats van het af te voeren via de riolering.

In het kader van die actie wordt nu ook het Koloniepad, dat in een kommetje ligt en daardoor relatief vaak last heeft van hemelwater dat niet snel genoeg wordt afgevoerd, aangepakt. Maar Laren weet nu al dat de problemen daar niet verholpen worden als alleen het Larense deel van de weg wordt aangepakt. Daarom is Blaricum gevraagd zijn steentje bij te dragen op zijn deel van het Koloniepad. Het college van burgemeester is niet doof voor dat verzoek; al was het alleen maar om te voorkomen dat Blaricum schadeclaims aan zijn broek krijgt als de tuinen en kelders van de bewoners weer eens blank komen te staan. Niets doen zou bovendien in strijd zijn met de zorgplicht van de gemeente.

Koloniepad Laren

Het Koloniepad ligt voor het overgrote deel op Larens grondgebied, maar waar het pad aansluit op de Prof. Van Reeslaan staan vijf woningen op Blaricumse grond. Op dat stukje van de weg wil het Blaricumse college de hemelwaterafvoer naar het riool afkoppelen en vervangen door bezinkbassins. Voor het werk zal ook gegraven moeten worden op enkele opritten op de Prof. Van Reeslaan. Alle betrokken bewoners worden daarover nog nader geïnformeerd.

Hemelwaterverordening

Anders dan in Laren, waar in particuliere tuinen ook infiltratiesystemen worden aangelegd en de bewoners daarvoor een tegemoetkoming in de kosten krijgen, beperken de Blaricumse werkzaamheden zich tot de openbare ruimte. Overigens wordt niet uitgesloten dat dergelijke ingrepen op particuliere grond op termijn nog zullen volgen. Er wordt momenteel nagedacht over een hemelwaterverordening. De gemeenteraad van Blaricum beslist in oktober over het collegevoorstel.

U kunt nadere informatie hieromtrent vinden op de website van de Gemeente Laren.
 

Bron: De Gooi- en Eemlander

Deel dit bericht