Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Hollands End 12 A in Ankeveen 1244 NR

Hollands End 12 a

1244 NR Ankeveen
Koopsom € 1.295.000,- k.k.

Omschrijving

Idyllisch aan grote waterpartij gelegen charmante vrijstaande woonboerderij (bouwjaar ca. 1915) met adembenemend uitzicht over een prachtig stuk ongerept natuurgebied (van Natuurmonumenten), dat het Naardermeer met de Ankeveense Plassen verbindt. Een mooi perceel van 1059 m2 dat heerlijk verscholen en rustig achter de bebouwing aan het Hollands End ligt. Aan de rand van het Gooi, midden in het...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1915 Woonoppervlakte 211 m² Aantal kamers 4
Lees meer

Omschrijving

English translation below
Idyllisch aan grote waterpartij gelegen charmante vrijstaande woonboerderij (bouwjaar ca. 1915) met adembenemend uitzicht over een prachtig stuk ongerept natuurgebied (van Natuurmonumenten), dat het Naardermeer met de Ankeveense Plassen verbindt. Een mooi perceel van 1059 m2 dat heerlijk verscholen en rustig achter de bebouwing aan het Hollands End ligt. Aan de rand van het Gooi, midden in het groen, met volop privacy en toch slechts 15 auto minuten van Amsterdam en 30 auto minuten van Utrecht. "Ruimte en Rust" zijn woorden die hier echt van toepassing zijn.

Het huis is in 1997 van binnen en van buiten geheel gerenoveerd met behoud van karakter, originele details en authentieke stijlkenmerken. Het is in de loop der jaren altijd met liefde bewoond geweest, goed onderhouden en doorlopend verfraaid. 

Het pittoreske dorp Ankeveen heeft behalve de bovengenoemde voordelen ook een basis school, naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een voetbal- en een tennisclub alsmede enkele goede horeca gelegenheden. Middelbare scholen zijn er divers, op fietsafstand in zowel Bussum als Hilversum.

Wie dit huis voor het eerst binnenstapt wordt enorm verrast door de originaliteit van gebruikte materialen en inrichting. De unieke stijl van binnenhuis architecte Jacqueline Morabito is in veel details terug te vinden; hoewel de interieur foto's een en ander goed weergeven, is het in werkelijkheid verrassender en mooier.

Indeling:
Entree, sfeervolle, lichte hal met gastentoilet, berging met CV installatie en doorloop naar de ruime woonkeuken met "Dik Geurts" houtkachel en annex bijkeuken/berging met aansluiting voor was/droogmachine. De keuken is een handgemaakte maatkeuken met diverse inbouw apparatuur en heeft een buitendeur naar groot terras op zuid/oost met uitzicht over waterpartij en landerijen waarin regelmatig paarden of schapen grazen. Ook de living (ca. 60 m2) heeft een rechtstreekse verbinding met de woonkeuken via dubbele deuren. De living heeft diverse ramen en deuren naar een romantische "Franse" binnentuin op het zuid/westen met zon- en schaduw plekken en 100% privacy. Tevens is er een grote slaap/werkkamer met eigen entree en complete badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en toilet. Ook een inpandige berging van ca. 3,50 m. X 6 m. met achteringang  is vanuit de slaap/werkkamer bereikbaar.

Verdieping:
Via een houten trap is de verdieping bereikbaar, hier bevinden zich een overloop, 2 zeer ruime slaapkamers (elk ca. 29 m2, waarvan de kamer aan de achterzijde voorzien van inbouwkasten en openslaande deuren met uitzicht over de waterpartij en het natuurgebied aan de achterzijde) en een royale badkamer met dubbele wastafel, douche en toilet.

De natuur is door alle ramen rondom zichtbaar. De vele ramen maken het een licht en zonnig huis.

Via een lange oprijlaan bereikt men het huis en de carport voor tenminste 3 auto's (voormalige hooiberg). De onder architectuur aangelegde tuin is voorzien van een druppelsysteem met timer. Het zonnige terras heeft een buiten haard. Aan de waterkant is een houten steiger. Verder is er een houten atelier welke voor diverse doeleinden geschikt is. Het huis is meerdere malen gebruikt als locatie voor reportages in diverse woonbladen. Het huis is zeer geschikt voor kantoor/praktijk aan huis of bijvoorbeeld B&B, door de grote begane grond met diverse mogelijkheden en aparte ingang. 

Voorbehoud gunning eigenaren.

Uitgebreide verkoopinformatie

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn gemeten volgens de meetinstructie; dit meetrapport is op aanvraag beschikbaar. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Alle informatie verstrekt door Saegaert Makelaars is een uitnodiging tot het uitbrengen van een voorstel op het aangeboden object. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

Koopovereenkomst
Er is sprake van een koopovereenkomst zodra koper en verkoper schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Het is gebruikelijk dat de koopovereenkomst binnen twee à drie werkdagen na mondelinge overeenstemming door beide partijen wordt ondertekend. Bemiddeling bij verkoop- en aankoop geschiedt onder de algemene voorwaarden van onze branche-organisatie NVM. De algemene voorwaarden kunt u lezen en downloaden op de website van de NVM.

Waarom een koopakte kan worden ingeschreven bij het Kadaster
Het inschrijven voorafgaand aan de eigendomsoverdracht (niet eerder dan vervallen voorbehouden en zonder vermelding koopsom) heeft een aantal belangrijke gevolgen. Zo kan er, indien na het inschrijven de koopovereenkomst beslag wordt gelegd op het verkochte, toch vrij van beslag aan de koper geleverd kan worden. Het beslag ‘’kleeft’’ alsdan niet meer ten nadele van de koper. Datzelfde geldt ook voor een (overbruggings)hypotheek die verkoper ná de koopovereenkomst op het verkochte vestigt. Ook een faillissement, surseance van betaling of onderbewindstelling van verkoper in de periode ná de koop staat levering aan de koper niet meer in de weg. De koper wordt ook beschermd wanneer een verkoper een woning na de eerste koop nog eens verkoopt aan iemand anders.

Onderzoeksplicht
Een koper heeft een plicht onderzoek te doen en niet zonder meer af te gaan op de informatieplicht die rust bij verkoper.

Bestemmingsplan
De bestemmingsplankaart, als deze aan deze presentatie is bijgevoegd, is te vinden op de website van Ruimtelijke Plannen. Daar is alle informatie over de bestemming van dit perceel te vinden.

Bodem
Het is verkoper niet / koper bekend of de bodem verontreinigd is.
Saegaert Makelaars raadt u aan om ook zelf onderzoek te doen naar de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks en verontreinigde bodem; u kunt hiervoor terecht bij de gemeente of www.ofgv.nl of www.bodemloket.nl 

Bouwkundige keuring
Saegaert Makelaars raadt u aan het huis bouwkundig te laten keuren. Dit is onderdeel van uw onderzoeksplicht.


De volgende artikelen worden van toepassing verklaard voor dit object:

Nietzelfbewoningsbepaling
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit of recent niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen of gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom, hiermee rekening is gehouden.

Asbestbepaling 
Ten tijde van de bouw van het verkochte kunnen er asbesthoudende materialen gebruikt zijn. Koper aanvaardt de eventuele aanwezigheid van voornoemde materialen in het verkochte. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de mogelijke aanwezigheid van enig asbesthoudende stof in het verkochte kan voortvloeien. Verkoper verklaart niet bekend te zijn met asbest voor zover niet anders ingevuld op de NVM vragenlijst. Koper(s) worden in gelegenheid gesteld hiertoe onderzoek uit te voeren middels een bouwkundig keuring (indicatief) of daartoe gecertificeerd asbestonderzoeksbedrijf (grondig).

Ouderdomsbepaling 
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat het verkochte ouder is dan 30 jaar, hetgeen inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere objecten. De verkoper staat niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van optrekkend vocht. Eventuele bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven gebruik. Tevens verklaart de koper genoegzaam bekend te zijn met de bouwkundige staat van het verkochte.

Notariskosten
1. Indien koper kiest voor een notaris met een afstand van meer dan 25 kilometer vanaf het gekochte, en verkoper wenst niet aanwezig te zijn bij het passeren van de akte van levering, dan dient verkoper de notariële volmacht te geven. De kosten voor deze volmacht worden in rekening gebracht bij koper.
2. Indien de kosten die door de notaris in rekening zullen worden gebracht voor de aflossing en doorhaling van de hypothe(e)k(en) van verkoper die op het verkochte rust(en), meer bedragen dan € 10,- per aflossing met telefonische overboeking respectievelijk meer dan € 150,- per algehele of gedeeltelijke doorhaling (alle bedragen inclusief BTW, kadastraal recht en inbegrepen de kosten voor het opvragen van de aflossingsnota), dan zal koper dit meerdere voor zijn rekening nemen. Deze extra kosten zal de notaris op de afrekening ter zake van de levering direct doorberekenen aan de koper.

Onderstaande bijlagen behoren bij de koopovereenkomst. Op verzoek sturen wij deze toe.
Lijst van zaken
Vragenlijst
Eigendomsbewijs
Kadastraal uittreksel
Kadastrale kaart
NEN meetrapport en tekeningen
(voorlopig) energielabel
Deze verkoopbrochure


 
Charming detached farmhouse, idyllically situated on a large water feature (built around 1915) with a breathtaking view of a beautiful piece of unspoilt nature reserve (of Natuurmonumenten), which connects the Naardermeer with the Ankeveense Plassen. A beautiful plot of 1059 m2 that is wonderfully hidden and quiet behind the buildings on the Hollands End. At the edge of the Gooi, surrounded by greenery, with plenty of privacy and yet only 15 minutes by car from Amsterdam and 30 minutes by car from Utrecht. "Space and Rest" are words that really apply here.

The house was completely renovated inside and out in 1997 while retaining character, original details and authentic style features. It has always been inhabited with love over the years, well maintained and continuously embellished.

The picturesque village of Ankeveen has, in addition to the above-mentioned benefits, a primary school, after-school care, a playgroup, a football and a tennis club, as well as some good catering establishments. Secondary schools are diverse, within cycling distance in both Bussum and Hilversum.

Whoever enters this house for the first time is enormously surprised by the originality of the materials and furnishings used. The unique style of interior design architect Jacqueline Morabito can be found in many details; although the interior photos show some good things, in reality it is more surprising and beautiful.

Layout:
Entrance, attractive, bright hall with guest toilet, storage room with central heating system and walk through to the spacious kitchen with "Dik Geurts" wood stove and annex utility room / storage room with connection for washing machine and dryer. The kitchen is a hand-made made-to-measure kitchen with various built-in appliances and has an outside door to a large terrace facing south / east with a view of water features and farmlands in which horses or sheep regularly graze. The living room (approx. 60 m2) also has a direct connection to the kitchen via double doors. The living room has various windows and doors to a romantic "French" inner garden on the south / west with sun and shade areas and 100% privacy. There is also a large bedroom / study with its own entrance and complete bathroom with bath, shower, double sink and toilet. A storage room of approx. 3.50 m. X 6 m. With rear entrance is also accessible from the bedroom / office.

Floor:
The floor is accessible via a wooden staircase, here is a landing, 2 very spacious bedrooms (each approx. 29 m2, the room at the rear with fitted wardrobes and patio doors with views over the water feature and the nature area at the rear) and a spacious bathroom with a double sink, shower and toilet.

Nature is visible through all the windows. The many windows make it a light and sunny house.

Via a long driveway you reach the house and the carport for at least 3 cars (former haystack). The landscaped garden is equipped with a drip system with timer. The sunny terrace has an outdoor fireplace. There is a wooden jetty on the waterfront. There is also a wooden workshop that is suitable for various purposes. The house has been used several times as a location for reports in various magazines. The house is very suitable for office / practice at home or for example B&B, due to the large ground floor with various options and separate entrance.

Reservation award owners.
Overdracht Status Beschikbaar Koopsom € 1.295.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Woonboerderij Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Normaal Bouwjaar 1915 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, open ligging en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 211 m² Perceeloppervlakte 1059 m² Overige inpandige ruimte 15 m² Externe bergruimte 15 m² Inhoud 744 m³ Aantal kamers 4 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Isolatie Dakisolatie, muurisolatie en gedeeltelijk dubbel glas Warmwater Centrale voorziening en elektrische boiler eigendom Verwarming C.V.-Ketel en houtkachel C.V.-Ketel Gasketel, Eigendom Buitenruimte Tuin Achtertuin, zijtuin, patio/atrium en zonneterras Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 432 m² (16.0 m bij 27.0 m) Ligging hoofdtuin Zuidwest Achterom Ja Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Op eigen terrein Parkeer capaciteit 10 Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Rookkanaal, Dakraam Kadastrale gegevens Gemeente 's Graveland Sectie C Perceelnummer 2063 Oppervlakte 250 m² Kadastrale gegevens Gemeente 's Graveland Sectie C Perceelnummer 2061 Oppervlakte 809 m²
Route van naar Hollands End 12 a, 1244 NR Ankeveen
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.